ליטיגציה

המשרד מעניק שירות של ייצוג משפטי, לעובדים ולמעסיקים, בערכאות.

מדובר בייצוג בבתי הדין לעבודה כמובן, ובכל ערכאה רלבנטית אחרת ליחסים שבין עובד למעביד – בתי המשפט (עליון, מחוזי ושלום), מוסדות בוררות, וועדות משמעת, בתי דין משמעתיים, וועדות פריטטיות ועוד.

למשרד ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים בתחומים שונים של משפט העבודה:

  • תביעות כספיות, כגון – פיצויי פיטורים, שכר, גמול שעות נוספות, מענקים, פנסיה, תנאים נלווים ועוד.
  • ניהול הליכים לסעדים הצהרתיים, כגון – הצהרה על קיומם או העדרם של יחסי עובד-מעביד, קביעות, קבלת חשבונות ועוד.
  • ייצוג בהליכים לסעדים זמניים, כגון צווי מניעה למניעת פיטורים, צווי עיקול, צווי עשה מסוגים שונים.
  • ניהול הליכים בתחומים של שמירת סודיות ואי-תחרות, ובכלל זה – הליכי הגבלת עיסוק ומניעת תחרות, הליכי חיפוש ותפיסה של נכסים ועוד.