ייעוץ משפטי לעובדים

במערכת היחסים שבין עובד למעביד ישנם מספר צמתים בהם עשוי להידרש עובד ליעוץ משפטי. משרדנו מעניק יעוץ משפטי לעובדים בתחומים שונים של משפט העבודה.

 • יצוג בבתי הדין לעבודה
  אבל לא רק בהם. אנחנו מייצגים עובדים גם בהליכי פניה ודרישה בטרם תביעה, בהליכים פנים ארגוניים (שימוע, משמעת), בהליכי בוררויות, גישור ועוד.
 • יעוץ משפטי בעת ניהול משא ומתן לקראת חתימה על חוזה עבודה
  ישנם נושאים בחוזי עבודה המנוסחים לעיתים באופן מורכב כאשר, דווקא להם עשויה להיות השלכה ניכרת על זכויות העובד, כגון – ההסדר פנסיוני, מסגרת שעות העבודה, הוראות בעניין הגבלת עיסוק ואי תחרות ועוד. יעוץ משפטי נכון, קודם לחתימה על הסכם עבודה עשוי להתגלות בסופו של דבר כרב חשיבות.
 • יעוץ משפטי במהלך תקופת העבודה
  סיטואציה שכיחה הינה כאשר אחד מן הצדדים מבקש לשנות את תנאי העבודה או אף שינה אותם בפועל. נקודת המוצא המשפטית היא, כי יחסי עבודה הינם יחסים חוזיים. כמו כל חוזה גם את היחסים שבין עובד למעביד לא ניתן לשנות אלא בהסכמת שני הצדדים. על רקע האמור אנו מעניקים יעוץ משפטי לעובדים אשר מצויים לפני או במהלך שינוי מהותי בתנאי העסקתם.
 • יעוץ משפטי על רקע סיום יחסי העבודה
  למשרדנו ניסיון עשיר בהתמודדות עם מצבים של סיום יחסי עבודה ובסוגיות המשפטיות שעולות בהקשר זה, לרבות – הדרישה לקיום הליכי שימוע; תקפותן של הוראות בעניין הגבלת עיסוק, אי תחרות, סודיות וכדומה; מכלול הזכויות הכספיות – פיצויי פיטורים, פדיון זכויות שונות, מענקים ועוד. חשוב מאד להדגיש בהקשר זה, כי לייעוץ משפטי בקשר עם סיום העבודה נכון לפנות מוקדם ככל שניתן, בטרם מסירת מכתב פיטורים או התפטרות ובטרם ביצוע פעולות אחרות אשר עשויות להיות בלתי הפיכות.
 • יעוץ משפטי לגמלאים, לפורשים ופנסיונרים
  הזכות לפנסיה הינה אולי החשובה שבזכויות העובד. בעוד שכל שאר הזכויות נועדו להבטיח את קיומו וכבודו של העובד בעת שהלה כשיר לעבודה, הרי הזכות לפנסיה מטרתה לאפשר לו קיום בעת שכושרו זה נשלל או נפגע. משרדנו מעניק יעוץ בתחום הפנסיוני בסוגיות המשפטיות השונות הנובעות והקשורות להסדרי הפנסיה השונים, לרבות פנסיה תקציבית, פנסיה צוברת, פנסיית נכות, פנסיה מוקדמת, קופות גמל וביטוח ועוד.