הדרכות, הרצאות ומאמרים מקצועיים

אנו מאמינים, כי ידע הוא כוח! הקנייה של ידע לבעלי תפקידים בארגון תורמת לקיומה של מערכת יחסי עבודה ראויה, מצמצמת חשיפות משפטיות לארגון ומפחיתה סיכון להתפתחותם של סכסוכי עבודה.

המשרד עורך ומפיץ עדכוני חקיקה, סקירות פסיקה ומאמרים מקצועיים.

למשרד ניסיון עשיר בהעברת הרצאות, קורסים וימי עיון, בנושאים שונים של משפט העבודה, במסגרות מגוונות כגון: דטהפקס – מרכז המידע הישראלי ליחסי עבודה, השתלמויות של לשכת עורכי הדין, קורסי הכשרה והעשרה למפקחים של משרד הכלכלה, קורסים לחשבי שכר של חברת עוקץ, ימי עיון של איגוד המסעדות, מחלקות משאבי אנוש ועוד. הנושאים שמועברים במסגרת ההרצאות הם רבים ומגוונים, כגון:

  • מושגי יסוד בתחום משפט העבודה.
  • סיום עבודה – הליכי שימוע, פיצויי פיטורים, סעיף 14.
  • חובות מעביד בהקשר של מניעת הטרדה מינית.
  • בונוסים עמלות וכל שביניהם.
  • סוגיות בהליכי קליטה ומיון.
  • דגשים בניסוח מסמכים בתחום משפט העבודה.
  • חופשה שנתית, שעות עבודה ומנוחה.
  • החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה.
  • ועוד…