הרצאות

התנגשות אינטרסים בסביבת עבודה עתירת טכנולוגיה- חלק 1 21.7.15

 

התנגשות אינטרסים בסביבת עבודה עתירת טכנולוגיה- חלק 2 21.7.15

 

הגנת הפרטיות 16.3.15

 

סוגיות בהליכי קליטה ומיון של עובדים 16.3.15

 

העסקת בני נוער בתקופת החופש הגדול 30.6.13

 

חופשה שנתית לעובדים 30.6.13