ניוזלטר משרדי

27מאי, 22

דמי בידוד – שאלות ותשובות

לקוחות וחברים יקרים,

רבים מכם מנהלים את העניין באופן שוטף אבל מעת לעת, בהתאמה, ל'גלי הקורונה', אני מקבל שאלות בנושא 'דמי בידוד', שלא לדבר על כך שלעיתים אני מופתע לגלות מעסיקים שכלל לא מודעים לו.

נוח לפעמים 'לעכל' מידע מסוג זה במתכונת של שאלות ותשובות. זו מטרתה של אגרת זו.

שימו לב – הנושא מעט סבוך ומעט מייגע. אגרת זו אינה ממצה אותו. צריך לקחת בחשבון גם שהכללים משתנים ומתעדכנים כל הזמן. השתדלתי להתייחס למצב העדכני כפי שהוא מחודש אוגוסט האחרון.

אני כמובן לרשותכם לכל שאלה,
עודד ערמוני

דמי בידוד – כללי

מה זה דמי בידוד?
מדובר בתשלום לעובדים אשר נדרשים להיכנס לבידוד ומנועים לפיכך מלעבוד.

האם דמי בידוד ודמי מחלה זה אותו דבר?
לא. מדובר בשתי זכויות שונות למרות שכמובהר בהמשך, ישנה השקה ביניהן.
ההסדר של דמי בידוד, נקבע ונחקק במסגרת התמודדות המדינה עם המגיפה, נכנס לתוקף ביום 29.10.2020 ונכון לכרגע תוקפו הוארך עד ליום 31.10.2021.
דמי מחלה לעומת זאת מעוגנים בחוק דמי מחלה משנת 1976 ובחוקים נוספים שעוסקים במחלות קרובי משפחה.

מי משלם את דמי הבידוד?
המעסיק.

אז כל הנטל נופל על המעסיק?
לא, המעסיק יכול לקבל שיפוי מהמדינה וגם העובד 'תורם' תרומה מתוך מכסת ימי המחלה שלו.

מה יקרה לאחר 31.10.2021?
ניתן להעריך, כי ההסדר יוארך שוב כפי שנעשה עד כה, אבל אם יש שיעור שגב' קורונה העבירה לנו, הרי הוא שלא ניתן לצפות דבר.

הזכאות לדמי בידוד

האם מי שחלה בקורונה זכאי לדמי בידוד?
לא. במקרה כזה הזכאות הינה לדמי מחלה.

מה התנאים הבסיסיים לדמי בידוד?
1) העובד נדרש לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף. 2) העובד דיווח על כך למשרד הבריאות.

כיצד מדווחים למשרד הבריאות?
באופן מקוון. יש טפסים מתאימים באתר משרד הבריאות – לחצו כאן.

מי צריך לדווח למשרד הבריאות?
העובדים. דרבנו אותם לעשות זאת.

מתי מדווחים?
תוך 4 ימים לאחר תחילת הבידוד. במקרה של איחור, דמי הבידוד יינתנו רק בגין התקופה שלאחר הדיווח ו-4 הימים שקדמו לו.

האם יש זכות לדמי בידוד כאשר עובד נעדר בשל בידוד של ילד?
כן, אם מדובר בילד שגילו למטה מ- 16, בתנאי שסיבת הבידוד אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת. יש למסור דיווח מתאים למשרד הבריאות ועל העובד להצהיר, כי אין הורה אחר אשר שוהה עם הילד.

מה קורה אם הילד חולה בקורונה?
אז העובד זכאי לדמי מחלה בהתאם להוראות החוק המסדיר דמי מחלה בשל מחלת ילד.

האם יש הבדל בין עובדים מחוסנים למי שאינם מחוסנים?
אלו כאלו זכאים לדמי בידוד, אבל, עובד מחוסן או מחלים שלמרות זאת נדרש לבידוד, יקבל דמי בידוד בשיעור מלא (100%) ואילו עובד שאינו מחוסן יקבל דמי בידוד בשיעור חלקי (75%).

האם עובד שנסע לחופשה בחו"ל ונדרש לבידוד זכאי לדמי בידוד?
לא. דמי בידוד בעבור בידוד לאחר נסיעה לחו"ל ישולמו רק בקשר עם נסיעות עבודה.

דמי הבידוד – תשלום על ידי המעסיק

האם זכאות לדמי בידוד היא בעבור כל ימי ההיעדרות?
דומה לדמי מחלה – אין זכאות עבור היום הראשון אלא אם יש הסדר מיוחד במקום העבודה. העובדת רשאית לבקש לנצל יום חופשה בגין יום זה. בגין שאר הימים ישולמו דמי בידוד.

מתי משלמים את דמי הבידוד?
אם העובד מסר למעסיקתו את העתק הדיווח למשרד הבריאות בתוך 7 ימים ממועד תשלום השכר החודשי, דמי הבידוד ישולמו במועד התשלום הקרוב ואם לאחר מכן, אז במועד שלאחריו.

מה הכמות המקסימלית של ימים עבורם עובד עשוי להיות זכאי לדמי בידוד?
7 ימים או עד קבלת תשובה לבדיקת הקורונה השנייה אם היא נערכה ביום ה-7 לבידוד, המאוחר מביניהם.

מה סכומם ושיעורם של דמי הבידוד?
שכרם הרגיל של העובדים הוא הבסיס לסכום והשיעור כפוף כאמור לשאלת ההתחסנות.

האם צריך להפריש לפנסיה מדמי הבידוד?
כן, דינם כדין דמי מחלה והם חלק משכר העובדים לחישוב זכויות שונות.

'תרומת' העובדים – ניכוי ימי מחלה

כמה ימי מחלה ניתן לנכות מהמכסה של עובד אשר משלמים לו דמי בידוד?
עד למקסימום של 3 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד.

מה קורה אם אין מספיק ימי מחלה צבורים?
ניתן לנכות מצבירה עתידית.

ואם העובד סיים לעבוד לפני שהוא צבר ימי מחלה?
ניתן לקזז מצבירת החופשה.

ואם אין ימי חופשה צבורים?
אז אין…

אז מה המדינה משלמת – שיפוי המעסיק

מה זה אומר שיפוי?
מעסיק ששילם דמי בידוד עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם.
כמה מחזיר הביטוח הלאומי?
עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובדים. עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020:
מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים – זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם.
מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים – זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם.
איך וכיצד מקבלים את השיפוי?
צריך להגיש בקשה לביטוח לאומי. גם את הבקשה הזו ניתן להגיש באופן מקוון.
שימו לב – השיפוי יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד. בקשה לשיפוי בגין תקופת בידוד שהחלה מיום 05.08.2021 ניתן להגיש רק החל מיום 15.10.2021.
.

ועוד כמה עניינים

האם מותר לפטר עובד שנמצא בבידוד?
חל הסדר זהה להסדר הקבוע בחוק דמי מחלה – לא ניתן לפטר במהלך בידוד, אלא אם ההודעה המוקדמת ניתנה קודם לתחילת ההיעדרות.

מה קורה אם העובדת עבדה בתקופת הבידוד?
היא  זכאית לשכר ולא לדמי בידוד. המעסיק לא יוכל לקבל שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי.

היכן ניתן לקבל מידע מפורט בנושא?
באתר הביטוח הלאומי – לחצו כאן.
באתר משרד הבריאות – לחצו כאן.
כל זכות עושים כתמיד, עבודת קודש בהנגשת המידע – לחצו כאן.

No Comments

Comments are closed.